Training en coaching

Met training maak ik gebruik van mijn werkervaring en mijn opleiding. Training kan worden ingezet bij cultuurtrajecten en bij veranderingstrajecten. Een op een coaching als de prestaties en/of het welbevinden van een medewerker daar aanleiding toe geven, valt ook onder de mogelijkheden.

  • Afgerond: een veranderingstraject om de omslag van specialist tot generalist te borgen

Strategische Coaching zet ik in om samen met de gecoachte helder te krijgen wat de hulpvraag is. Dit gebeurt aan de hand van de theorie van de Transactionele Analyse. Daarna bepaalt de gecoachte, ondersteund door mij, samen wat er moet gebeuren om verandering te laten plaatsvinden. Dit wordt vast gelegd door de gecoachte in een “slim” contract; Wat moet er gebeuren? Wat moet je daarvoor doen? Hoe ga je dat bereiken? En wanneer moet het klaar zijn?

  • Afgerond: inzicht in gedrag verkregen in de rode draad van destructief handelen en dit verandert.
  • Afgerond: inzicht in de aard van echtelijke ruzies en hoe dit te veranderen om zo (samen) gelukkiger te zijn.